HĽADÁTE POTREBNÉ INFORMÁCIE O ŠZ VYKUPITEĽ?

Tu si môžete stiahnuť potrebné tlačivá a základné dokumenty používané v Špecializovanom zariadení VYKUPITEĽ.
Dokumenty týkajúce sa neziskovej organizácie ALŽBETKA, n. o., nájdete na našej hlavnej stránke. Môžete si ich pozrieť TU.

Dokumenty na stiahnutie

Krízový plán COVID -19

ŠZ VYKUPITEĽ má vypracovaný a pravidelne aktualizovaný Plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s rizikom výskytu ochorenia
COVID-19 vo vnútorných smerniciach
A-002a/2020 a A-002b/2020. 

IMG_2971