MEGVÁLTÓ Speciális intézmény

Amit kínálunk

IMG_2798

Lelki élet

A létesítmény egyik jellemző vonása az egyénhez való személyes hozzállás, a lelki szükségletek kielégítésére szolgáló feltételek megteremtése. Az intézményben található egy kápolna, ahol lehetőség van a napi imádságra és szemtmiselátogatásra.

IMG_4493

Szociális rehabilitáció

A szociális szolgáltatások alanyai számára egészéves intézményi ellátást biztosítunk a ráutaltság foka szerint, valamint szociális tanácsadást, szociális rehabilitációt, elszállásolást, étkeztetést, takarítást, mosást, vasalást, a fehérnemű és felsőruházat karbantartását vállaljuk és bebiztosítjuk a személyes eszközöket-felszerelést is. Állandó ápolói ellátás is a lakók rendelkezésére áll, valamint szakköri tevékenységre is lehetőség van.

IMG_2738

Kert

A helynek megfelelő kert nyugalmas léggkört biztosít a pihenésre, elcsendesedésre, kikapcsolódásra valamint helyet ad a közösségi és liturgiai ünnepeknek is. Az egész környezet méltó feltételeket igyekszik teremteni az idősek számára békés öregkorukhoz és bizonyos elégtételt nyújt az egész életen át tartó odaadó munkájukért.

Rólunk

A komáromi járásban található Megváltó Idősellátó Intézményt, az Alžbetka, n.o. nonprofit szervezet hozta létre Naszvadon. Ez a második általuk alapított szociális intézmény a nyugdíjkorhatárt elért idősek számára. A naszvadi Idősellátó Intézményben szolgáltatásaikat 2021 január 1-je óta működtetik. Létesítményükben egészéves bentlakásos szociális szolgáltatást biztosítanak, egyenlőre 19 férőhelyes kapacitással.

ALŽBETKA, n. o.

Dielo “ALŽBETKA” píše svoju históriu od roku 2004, kedy bolo založené ako nezisková organizácia. Odvtedy sa ALŽBETKA, n. o., angažovala v rôznych oblastiach a rozvinula sa až do dnešnej podoby – od organizovania voľnočasových aktivít, cez otvorenie prvého zariadenia Krízového strediska, až po rozširovanie okruhu svojho pôsobenia zriaďovaním nových zariadení. 
Neziskovú organizáciu ALŽBETKA, n. o. zriadila Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa ako reakciu na zložité životné situácie mnohých rodín nášho mesta, okolia a Slovenska. 

Logo ALŽBETKA, n. o.

Naše logo chce byť krátkou prezentáciou a graficky vyjadrovať cieľ a poslanie organizácie ALŽBETKA, n. o.

logo 800x600

Prečo Alžbetka?

Organizácia je pomenovaná po dievčatku menom Alžbeta Eppingerová. Narodila sa 9. septembra 1814 v malom kúpeľnom meste Niederbronn (severné Francúzsko). Hneď na druhý deň po narodení prijala sviatosť krstu a krstné meno Alžbeta. Alžbetka bola povolaná neskôr založiť a viesť veľké dielo. Jej duša bola už od malička naplnená vrúcnou láskou k Bohu a obdarovaná nadprirodzenými milosťami. To k nej priťahovalo mnoho ľudí. Takto sa jednoduchá Alžbeta stala akoby neviditeľným strediskom duší, do ktorých práve cez ňu pretekala Kristova pravda, život a pokoj, posolstvo o Božej vykupiteľskej láske ku každému človeku.

Podporte nás

Radosť rozdávaním rastie

ALŽBETKA, n. o., ako subjekt tretieho sektora je závislá aj od svojich dobrodincov a darcov. Aby sme tu mohli byť pre tých, ktorí to potrebujú, potrebujeme aj vašu pomoc. Privítame akýkoľvek prejav vašej priazne a štedrosti.

Ďakujeme!

Ďakujeme vám, ktorí ste nám už svoju priazeň preukázali pomocou – deťom v centre,  škôlke, ako aj starkým o ktorých sa staráme. Sme vám vďační za každú finančnú i nefinančnú podporu, za vašu blízkosť a modlitbu.

Myslíme na vás v našich modlitbách.