Árlista

Nižšie uvádzame základný prehľad cien služieb poskytovaných v našom zariadení. Je záväzný pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov VYKUPITEĽ.
V tabuľkách uvádzame úhrady zvlášť pre prijímateľov sociálnych služieb pri racionálnej strave a zvlášť pri diabetickej strave.
Detailný popis jednotlivých úhrad možno nájsť a stiahnuť si na bočnom paneli.  

Celý cenník ako i popis úhrad za jednotlivé úkony v zariadení nájdete tu:

Cenník úhrad pre PSS pri racionálnej, šetriacej a neslanej diéte

460,66 €/mesiac

sumu uvázdame za 31-dňový mesiac

IV. stupeň odkázanosti

485,46 €/mesiac

sumu uvázdame za 31-dňový mesiac

V. stupeň odkázanosti

510,26 €/mesiac

sumu uvázdame za 31-dňový mesiac

VI. stupeň odkázanosti

Cenník úhrad pre PSS pri diabetickej diéte

495,38 €/mesiac

sumu uvázdame za 31-dňový mesiac

IV. stupeň odkázanosti

520,18 €/mesiac

sumu uvázdame za 31-dňový mesiac

V. stupeň odkázanosti

544,98 €/mesiac

sumu uvázdame za 31-dňový mesiac

VI. stupeň odkázanosti