Špecializované zariadenie VYKUPITEĽ

Čo ponúkame

IMG_2798

Duchovné zázemie

Charakteristickou črtou zariadenia je osobný prístup ku každému a vytváranie vhodných podmienok aj na uspokojovanie duchovných potrieb. V zariadení sa nachádza kaplnka s možnosťou denne sláviť sv. omšu i ako priestor na osobnú modlitbu.

IMG_4493

Sociálna rehabilitácia

Prijímateľom sa celoročne poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva a osobné vybavenie. Zabezpečuje sa stála ošetrovateľská starostlivosť a záujmová činnosť.

IMG_2738

Záhrada

Budova s príslušnou záhradou dotvára atmosféru pokoja, možnosť oddychu, priestor na stíšenie, ako aj na spoločenské podujatia či liturgické slávenia. Všetko chce vytvoriť seniorom dôstojné podmienky na ich pokojnú starobu a zároveň im dáva istý pocit zadosťučinenia za ich celoživotnú obetavú prácu.

O nás

Kto sme

Špecializované zariadenie v Nesvadoch, okres Komárno, zriadila nezisková organizácia ALŽBETKA, n.o. ako svoje druhé zariadenie tohto typu. Svoje služby poskytujeme od
1. januára 2021, kedy sme začínali len ako Zariadenie pre seniorov s kapacitou 19 miest. 
Od 1. januára 2022 sme zriadili aj Špecializované zariadenie s kapacitou 10 miest, pričom v Zariadení pre seniorov sa znížil počet miest na 9.Od roku 2023 sme po mnohých skúsenostiach znovu reprofilizovali zariadenie a ostávame ako špecializované zariadenie s kapacitou 19 miest.

V tomto zariadení poskytuje sociálne služby celoročnou pobytovou formou na neurčitý čas.

ALŽBETKA, n. o.

Dielo „ALŽBETKA“ píše svoju históriu od roku 2004, kedy bolo založené ako nezisková organizácia. Odvtedy sa ALŽBETKA, n. o., angažovala v rôznych oblastiach a rozvinula sa až do dnešnej podoby – od organizovania voľnočasových aktivít, cez otvorenie prvého zariadenia Krízového strediska, až po rozširovanie okruhu svojho pôsobenia zriaďovaním nových zariadení. 
Neziskovú organizáciu ALŽBETKA, n. o. zriadila Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa ako reakciu na zložité životné situácie mnohých rodín nášho mesta, okolia a Slovenska. 

Logo ALŽBETKA, n. o.

Naše logo chce byť krátkou prezentáciou a graficky vyjadrovať cieľ a poslanie organizácie ALŽBETKA, n. o.

logo 800x600

Prečo Alžbetka?

Organizácia je pomenovaná po dievčatku menom Alžbeta Eppingerová. Narodila sa 9. septembra 1814 v malom kúpeľnom meste Niederbronn (severné Francúzsko). Hneď na druhý deň po narodení prijala sviatosť krstu a krstné meno Alžbeta. Alžbetka bola povolaná neskôr založiť a viesť veľké dielo. Jej duša bola už od malička naplnená vrúcnou láskou k Bohu a obdarovaná nadprirodzenými milosťami. To k nej priťahovalo mnoho ľudí. Takto sa jednoduchá Alžbeta stala akoby neviditeľným strediskom duší, do ktorých práve cez ňu pretekala Kristova pravda, život a pokoj, posolstvo o Božej vykupiteľskej láske ku každému človeku.

Podporte nás

Radosť rozdávaním rastie

ALŽBETKA, n. o., ako subjekt tretieho sektora je závislá aj od svojich dobrodincov a darcov. Aby sme tu mohli byť pre tých, ktorí to potrebujú, potrebujeme aj vašu pomoc. Privítame akýkoľvek prejav vašej priazne a štedrosti.

Ďakujeme!

Ďakujeme vám, ktorí ste nám už svoju priazeň preukázali pomocou – deťom v centre,  škôlke, ako aj starkým o ktorých sa staráme. Sme vám vďační za každú finančnú i nefinančnú podporu, za vašu blízkosť a modlitbu.

Myslíme na vás v našich modlitbách.