Cenník

Nižšie uvádzame základný prehľad cien služieb poskytovaných v našom zariadení. Je záväzný pre všetkých prijímateľov sociálnych služieb v Špecializovanom zariadení.
V tabuľkách uvádzame úhrady zvlášť pre prijímateľov sociálnych služieb pri racionálnej strave a zvlášť pri diabetickej strave.
Detailný popis jednotlivých úhrad možno nájsť a stiahnuť vpravo hore  

Celý CENNÍK ÚHRAD ako i popis úhrad za jednotlivé úkony v zariadení nájdete tu:

Cenník úhrad pri racionálnej, šetriacej a neslanej diéte

511,80 €/mesiac

sumu uvádzame za 30-dňový mesiac

V. stupeň odkázanosti

535,80 €/mesiac

sumu uvádzame za 30-dňový mesiac

VI. stupeň odkázanosti

Cenník úhrad pri diabetickej diéte

545,40 €/mesiac

sumu uvádzame za 30-dňový mesiac

V. stupeň odkázanosti

569,40 €/mesiac

sumu uvádzame za 30-dňový mesiac

VI. stupeň odkázanosti