Všetkým našim sponzorom, dobrodincom a poskytovateľom finančných príspevkov
zo srdca ĎAKUJEME!

 

 • MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR
 • Poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnych služieb v ŠZ
 • NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ
 • Poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnych služieb v ŠZ 
 • Zabezpečenie testov na COVID-19 v r. 2022/23
 • Osobné ochranné pracovné pomôcky v čase pandémie COVID – 19 r. 2022/23
 • KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
 • Zabezpečenie testov na COVID-19 v roku 2021
 • Osobné ochranné pracovné pomôcky v čase pandémie COVID – 19 v roku 2021
 • KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA
 • Finančná podpora pri zriaďovaní zariadenia a na technické vybavenie pobytového zariadenia 
 • Dofinancovanie nákladov a prevádzky ALŽBETKA, n. o.
 • Nákup potrebného zariadenia
 • Personálne zdroje

 

 • ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
 • Aktuálne informácie a poradenstvo o poskytovaní sociálnych služieb
 • Vzdelávanie – Odborné konferencie
 • MESTO NESVADY
 • Spolupráca a poradenstvo v prípravnej fáze zriadenia ŠZ
 • Osobné ochranné pracovné pomôcky v čase pandémie COVID – 19
 • Spolupráca na rôznych úrovniach 

 

 • Nadácia SPP
 • Grantový projekt Pomáhame od východu až po západ v rámci programu Pomáhame SPPolu

 

 • LIDL SLOVAKIA
 • Projekt dlhodobej potravinovej zbierky Podeľ sa a pomôž v predajniach Lidl v Spišskej Novej Vsi Medza a Duklianska v Smižanoch 

 

 • Nadácia TATRA BANKY
 • Projekt Aktivity v teréne počas krízy vyvolanej pandémiou COVID – 19

ĎAKUJEME naším dobrodincom!

 • Všetkým menovaným i nemenovaným darcom z úprimného srdca ďakujeme za každú morálnu, materiálnu i finančnú podporu.