Adresa zariadenia

Eszköz címe

Adresu sídla ALŽBETKA, n. o. (zriaďovateľ ŠZ VYKUPITEĽ), ako aj kontakty nájdete tu: