Odvaha začínať

  • Post category:Nezaradené

Rok 2020 sa niesol v znamení pandémie COVID 19. Testoval našu pripravenosť prijímať nové a náročné výzvy života, zvlášť vlastnú chorobu, pre mnohých smútok z odchodu najbližších do večnosti, akceptovať mnohoraké obmedzenia a opatrenia, ale aj schopnosť netočiť sa len okolo seba, ale vidieť potreby blížnych, byť k dispozícii tým druhým, pomôcť a poslúžiť neraz s vynaliezavou láskou.

Napriek mnohým prekážkam a zložitosti tejto doby, ba práve preto, sme sa rozhodli zriadiť zariadenie pre seniorov v bývalom charitnom domove sestier v meste Nesvady, kde takéto zariadenie doteraz nemali. Samotná príprava priestorov, vybavenia a potrebných dokumentov v zmysle zákona bola dosť náročná. Pri našich kontaktoch zvlášť na úradoch sme sa stretávali s ochotou ľudí poradiť a pomôcť nám v jednotlivých krokoch príprav, za čo všetkým vrúcne ďakujeme. Neraz sme sa pritom stretli s vyjadrením ich obdivu nad odvahou začínať takéto dielo práve v tomto “nepriaznivom” čase. Áno, je pravdou, že finančné náklady počas samotnej prípravy priestorov a iných požiadaviek boli vysoké. Prvé mesiace fungovania zariadenia tiež zápasíme s nedostatkom financií na pokrytie potrebných nákladov. Keďže prvé mesiace roka 2021, kedy sme zariadenie otvorili, trval v spoločnosti naďalej núdzový stav, prinieslo to nie najjednoduchší štart chodu zariadenia a v praxi je to pre nás výzva, ktorej je potrebné čeliť. Postupne sa v zariadení obsadzujú miesta staršími občanmi, ktorí našu pomoc potrebujú. Veľkou výzvou je aj zostaviť a formovať nový kolektív zamestnancov, aby tu pracovali s láskou a v radosti poslúžili tým, ktorí sú im zverení. Nastaviť a udržiavať chod zariadenia do požadujúcich štandardov a na dobrej úrovni si vyžaduje tiež pevne držať v rukách “opraty” a ísť vpred v dobrej spolupráci.

Dnes je teda potrebná odvaha začínať, začínať v neľahkých časoch, začínať, keď veci nejdú len tak plynulo. 

Odkiaľ mať a brať odvahu k neľahkým krokom? Naša blahoslavená zakladateľka Alfonza Mária vo svojej dobe nerobila nič iné, iba s veľkou dôverou v Božiu pomoc a blízkosť mala odvahu poslať sestry ošetrovať chorých, aj tých nakazených morom, liečiť ranených vojakov priamo na vojnových bojiskách, nasýtiť množstvo sirôt a chudobných bez vlastného konta v banke… Takáto dôvera v Pána a ochota byť tu pre iných dodáva aj nám odvahu a pozýva konať aj vtedy, keď je možno ľahšie stiahnuť sa do vlastného pohodlia, či do istôt teplého domova. 

Nevieme, ako sa budú vyvýjať ďalšie situácie vo svete, štáte, s pandémiou, či aj v našich zariadeniach.

Nechceme sa ale držať postoja, že kto nič nerobí, nič nepokazí. Chceme konať, slúžiť a aj napriek našim obmedzeniam, slabostiam a chybám v pokore dôverovať v Božiu pomoc motivované príkladom našej zakladateľky, ktorá nás povzbudzuje: “MAJTE ODVAHU! Boh je s vami vždy, keď prejavíte vôľu zapáčiť sa mu.”