Výzva na predkladanie ponúk – Elektricky polohovateľné postele vrátane matracov

  • Post category:Výzvy

Podávame výzvu na predkladanie ponúk na elektricky polohovateľné postele vrátane matracov.
Žiadame dodanie tovaru v zmysle technickej špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 k výzve.


Výzva na predkladanie ponúk – Stiahnuť TU

Príloha č. 1 – technická špecifikácia – Stiahnuť TU